Thống kê tổng số: 69 đơn vị đến ngày: 18/04/2021 Tổng số gửi đi: 20390 | Tổng số nhận về: 48424

STTTên đơn vịCan be sorted ascending or descendingGửiCan be sorted ascending or descendingNhậnCan be sorted ascending or descendingTổng sốCan be sorted ascending or descending
1Văn phòng HĐND-UBND thành phố70501405121101
2Phòng Nội vụ49150
3Phòng Kinh tế125518643
4Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội82082
5Phòng Giáo dục - Đào tạo3160316
6Phòng Thanh tra56467523
7Phòng Tài chính - Kế hoạch20121
8Phòng Tài nguyên – Môi trường000
9Phòng Văn hoá thông tin186494680
10Phòng Tư pháp97294391
11Phòng Y tế46147
12Phòng Quản lý đô thị404
13Bảo hiểm xã hội Thành phố000
14Ban Quản lý Chợ Thành Phố38553591
15Ban quản lý nghĩa trang thành phố246
16Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư13272204
17Công An thành phố Hà Tĩnh22922292458
18Chi cục thống kê000
19Chi Cục thuế Thành Phố000
20Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố000
21Điện lực thành phố000
22Hội đồng nhân dân thành phố000
23Đội Quản lý trật tự đô thị132479611
24Toà án thành phố000
25Thi hành án thành phố000
26Trung tâm ứng dụng khoa học Thành Phố1140114
27Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Tĩnh000
28Trung tâm Y tế Thành phố3381339
29UBND phường Thạch Linh93822203158
30Văn thư000