0 1435
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND Phường Thạch Linh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1435  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


73/UBNDed/ed/ctedUBND Phường Thạch LinhCông văn V/v triển khai thực hiện Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05/04/2023 của Văn phòng Chính phủ

60/GM-UBND27/11/2023UBND phường Thạch LinhGiấy mời tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường năm 2023


207/QĐ-UBND27/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07.TB: Gói thầu Mua sắm, thi công lắp đặt thiết bị thuộc công trình Cải tạo Trụ sở UBND phường Thạch Linh.

224/UBND24/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại Ủy ban nhân dân phường năm 2023


223/UBND24/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính


222/UBND24/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v tổ chức nhân dân ra quân làm giao thông, thủy lợi nội đồng, diệt chuột phục vụ sản xuất


89/KH-UBND23/11/2023UBND phường Thạch LinhKê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 và kê khai bổ sung năm 2023

221/UBND23/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v phối hợp đánh giá, xếp loại công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2023

204/QĐ-UBND23/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định V/v thành lập tổ hợp tác xã “Sen Thạch Linh”...
18/BC-UBND23/11/2023UBND phường Thạch LinhBáo cáo danh sách chúc thọ mừng thọ và danh sách đối tượng có HCKK đề nghị tặng quà tết năm 2024


220/UBND22/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v đăng ký cây xanh đô thị đợt cuối năm 2023 và đầu năm 2024 phường Thạch Linh


219/UBND22/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v giải trình nguồn gốc sử dụng đất thửa đất bà Nguyễn thị Ái117/BC-UBND21/11/2023UBND phường Thạch LinhBáo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2023

59/GM-UBND20/11/2023UBND phường Thạch LinhGiấy mời tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/Đ.U, ngày 04/7/2022 và tổ chức Cuộc thi “Vườn hộ gia đình đẹp”, “Tuyến đường, ngõ phố Tổ dân phố đẹp” năm 2023 phường Thạch Linh


203/QĐ-UBND20/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định ban hành Nội quy bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn phường Thạch Linh


181/TTr-UBND17/11/2023UBND phường Thạch LinhTờ trình V/v đề nghị cấp kinh phí thanh toán công trình: Công viên phường Thạch Linh


17/BC-UBND17/11/2023UBND phường Thạch LinhBáo cáo công tác văn thư lưu trữ năm 2023

116/BC-UBND17/11/2023UBND phường Thạch LinhBáo cáo Cải cách hành chính năm 2023


115/BC-UBND17/11/2023UBND phường Thạch LinhBáo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân phường Thạch Linh khóa XX

216/UBND16/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v làm báo cáo công tác CCHC năm 2023 và chuẩn bị một số nội dung phục vụ đánh giá công tác CCHC năm 2023...
215/UBND16/11/2023UBND phường Thạch LinhCông văn V/v đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, và người lao động năm 2023


202/QĐ-UBND16/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Uỷ ban nhân dân phường Thạch Linh và Công Đoàn cơ sở phường Thạch Linh


73/TB-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhThông báo khởi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Thạch Linh


195/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định v/v thành lập Ban quản lý chất lượng công trình dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Thạch Linh


192/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2023 TDP Hòa Linh


191/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2023 TDP Linh Tân


190/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2023 TDP Linh Tiến


189/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2023 TDP Tân Tiến


188/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2023 TDP Nhật Tân

187/QĐ-UBND13/11/2023UBND phường Thạch LinhQuyết định về việc công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm 2023 TDP Đại Đồng