0 912
Theo cơ quan ban hành văn bản: Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 912  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu90/UBND30/11/2023UBND phường Văn YênV/v giao kiểm tra, giải quyết các ý kiến của nhân dân80/TB-UBND30/11/2023UBND phường Văn YênV/v niêm yết hồ sơ xét duyệt trợ cấp xã hội (Tạ Thị Hồng)104/TR-UBND30/11/2023UBND phường Văn YênV/v đề nghị thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng, đối tượng người cao tuổi (Tạ Thị Hồng)...
101/TTr-UBND29/11/2023UBND phường Văn YênV/v đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 202395/BC-UBND27/11/2023UBND phường Văn YênV/v cập nhật thông tin phiếu điều tra người lao động vào hệ thống biểu mẫu...
91/BC-UBND27/11/2023UBND phường Văn YênBáo cáo KTXH-QPAN năm 2023; Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 2024...
91/BC-UBND27/11/2023UBND phường Văn YênBáo cáo KTXH năm 202372/TTr-UBND27/11/2023UBND phường Văn YênV/v đề nghị hỗ trợ về thu nhập cho thành viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH theo Nghị Quyết số 72/2022/NQ-HĐND (Mai Hữu Hiếu)23/BM-UBND27/11/2023UBND phường Văn YênCông tác GQVL, cập nhật biến động LĐVL năm 2023...
2/BB-ĐU27/11/2023UBND phường Văn YênTrích sao biên bản đánh giá cuối năm của Thường trực HĐND92/BC-UBND23/11/2023UBND phường Văn YênCải cách hành chính năm 202389/UBND23/11/2023UBND phường Văn YênV/v báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại Ủy ban nhân dân phường năm 2023


88/UBND23/11/2023UBND phường Văn YênV/v phối hợp đánh giá, xếp loại công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 202387/UBND22/11/2023UBND phường Văn YênV/v thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 202320/BM-UBND22/11/2023UBND phường Văn YênKết quả điều tra, thu thập thông tin về người lao động

138/GM-HĐND22/11/2023UBND phường Văn YênGiấy mời tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 2 cấp98/TTr-UBND21/11/2023UBND phường Văn YênTờ trình đăng ký công trình mục tiêu năm 2024...
26/BM-UBND21/11/2023UBND phường Văn YênDanh sách người cao tuổi mừng thọ Tết 2024 và đối tượng BHXH có hoàn cảnh khó khăn94/QĐ-UBND17/11/2023UBND phường Văn YênV/v thành lập Tổ đánh giá nội bộ năm 202391/BC-UBND17/11/2023UBND phường Văn YênBáo cáo KTXH-QPAN năm 2023; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024...
90/BC-UBND17/11/2023UBND phường Văn YênBáo cáo công tác VTLT năm 2023...
86/UBND17/11/2023UBND phường Văn YênV/v đề nghị điều chỉnh địa chỉ trên thẻ BHYT82/BC-UBND17/11/2023UBND phường Văn YênBáo cáo sơ kết 01 năm triển khai xây dựng “Phường điển hình về Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”76/TB-UBND17/11/2023UBND phường Văn YênKết quả tự kiểm tra CCHC đợt II năm 2023

20/BM17/11/2023UBND phường Văn YênNhu cầu cây xanh106/QĐ-UBND17/11/2023UBND phường Văn YênĐề án sản xuất vụ đông 202394/TTr-UBND15/11/2023UBND phường Văn YênĐất xâm canh93/TTr-UBND15/11/2023UBND phường Văn YênTờ trình đất NN xâm canh92/TTr-UBND15/11/2023UBND phường Văn YênTờ trình đất NN xâm canh91/TTr-UBND15/11/2023UBND phường Văn YênTờ trình đất NN xâm canh