0 954
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND phường Trần Phú Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 954  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


118/UBND19/09/2020UBND Phường Trần PhúV/v tổ chức làm vệ sinh môi trường, Khắc phục hậu quả bão số 5


39/KH-UBND19/09/2020UBND Phường Trần Phútuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9


38/KH-UBND19/09/2020UBND Phường Trần PhúTập huấn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, Phần mềm Hồ sơ công việc và một số kỷ năng viết tin, đăng bài trên Trang thông tin điện tử
100/BC-UBND17/09/2020UBND Phường Trần PhúBáo cáo thực hiện kiểm soát TTHC quý III/2020
78/TTr-UBND16/09/2020UBND Phường Trần PhúVề việc xin thẩm định và phê duyệt Quy ước
99/BC-UBND16/09/2020UBND Phường Trần PhúBáo cáo tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị 9 tháng đầu năm 2020


169/QĐ-UBND16/09/2020UBND Phường Trần PhúKiện toàn Hội đồng thj đua khen thưởng


98/BC-UBND15/09/2020UBND Phường Trần PhúGiám sát một số nội dung công tác quản lý nhà nướcvề đất đai trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh


41/UBND15/09/2020UBND Phường Trần PhúĐề xuất bố trí số lượng chức danh công chức cấp xã


117/UBND14/09/2020UBND Phường Trần Phúvề việc xác minh hộ tịch


168/QĐ-UBND14/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định gỡ cách ly Đặng Bá Tài T2


167/QĐ-UBND14/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định cách ly y tế (Lê Văn Quyền T3)


166/QĐ-UBND14/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định cách ly y tế Nguyễn Gia Tú T3


165/QĐ-UBND11/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định cách ly y tế (Đặng Bá Tài - T2)77/TB-UBND11/09/2020UBND Phường Trần PhúV/v niêm yết mất trang bổ sung GCN QSD đất số AD 248195 của ông Bùi Huy Lan và bà Trần Thị Thu Hiền


97/BC-UBND11/09/2020UBND Phường Trần PhúBáo cáo kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020


77/TTr-UBND11/09/2020UBND Phường Trần PhúVề việc quyết toán công trình nhà văn hóa tổ 4


37/KH-UBND11/09/2020UBND Phường Trần PhúĐiều tra, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn phường năm 2020


164/QĐ-UBND10/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định cách ly y tế tại nhà (Lê Thị Tuyết T2)


163/QĐ-UBND10/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định cách ly y tế tại nhà (Hoàng Thị Én T9)
96/BC-UBND10/09/2020UBND Phường Trần Phúvề việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 9 tháng đầu năm 2020


39/UBND10/09/2020UBND Phường Trần PhúBáo cáo công tác tiếp dân


36/KH-UBND09/09/2020UBND Phường Trần Phú Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn phường Trần Phú theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020


76/TTr-UBND09/09/2020UBND Phường Trần Phúđề nghị hỗ trợ nhà ở cho người có công


116/UBND09/09/2020UBND Phường Trần Phúphân công phối hợp điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020


76/TB-UBND09/09/2020UBND Phường Trần PhúThông báo triệu tập người chấp hành án hình sự (Nguyệt T6)


75/TB-UBND09/09/2020UBND Phường Trần PhúThông báo triệu tập người chấp hành án hình sự (Võ Tá Anh T3)


95/BC-UBND09/09/2020UBND Phường Trần PhúVề việc triệu tập người chấp hành án hình sự (Đậu Thị Minh Nguyệt - T6)


94/BC-UBND09/09/2020UBND Phường Trần PhúVề việc triệu tập người chấp hành án hình sự (Võ tá Anh - T3)


162/QĐ-UBND09/09/2020UBND Phường Trần PhúQuyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự