0 345
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND xã Thạch Hạ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 345  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


35/2021/UBND17/03/2021UBND Xã Thạch HạV/v thực hiện chiến dịch cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử


31/2021/UBND15/03/2021UBND Xã Thạch Hạcông văn về việc khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật vận động


30/2021/UBND15/03/2021UBND Xã Thạch HạV/v trả lời đơn của bà Võ Thị Huế tại thôn Đông Đoài


21/2021/TTr-UBND15/03/2021UBND Xã Thạch Hạ/v thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trợ cấp mai táng đối với hộ gia đình có người hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng từ trần


20/2021/TTr-UBND15/03/2021UBND Xã Thạch Hạvề việc thôi hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng theo nghị quyết 151


19/2021/BC-UBND15/03/2021UBND Xã Thạch HạCông tác kiểm soát Thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý 1, Kế hoạch thực hiện quý 2 năm 2021


19/2021/BC-UBND15/03/2021UBND Xã Thạch HạCông tác kiểm soát Thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý 1, Kế hoạch thực hiện quý 2 năm 2021


19/2021/TTr-UBND15/03/2021UBND Xã Thạch Hạtờ trình về việc đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi


20/2021/TTr-UBND11/03/2021UBND Xã Thạch HạVề việc đề nghị phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026


30/2021/QĐ - UBND10/03/2021UBND Xã Thạch HạVề việc kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã Thạch Hạ


29/2021/QĐ - UBND10/03/2021UBND Xã Thạch HạVề việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Thạch Hạ


29/2021/UBND10/03/2021UBND Xã Thạch HạV/v đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND Tỉnh21/2021/KH - UBND10/03/2021UBND Xã Thạch HạKế hoạch bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 202118/2021/BC-UBND10/03/2021UBND Xã Thạch HạBáo cáo công tác tiếp công dân Quý I/2021


17/2021/TTr-UBND09/03/2021UBND Xã Thạch Hạvề việc đề nghị hưởng trợ giúp xã hội hàng tháng người cao tuổi


6/2021/TB - UBND09/03/2021UBND Xã Thạch Hạthông báo tiêm phòng viêm da nổi cục


16/2021/BC-UBND08/03/2021UBND Xã Thạch HạTổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/Th.U của BCH Đảng bộ Thành phố về tăng cường lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch đến năm 2021 và những năm tiếp theo.


15/2021/BC-UBND05/03/2021UBND Xã Thạch Hạbáo cáo CCHC quý 1/2021


18/2021/KH - UBND04/03/2021UBND Xã Thạch HạCông tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVvà bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026


14/2021/TTr-UBND04/03/2021UBND Xã Thạch HạTờ trình mai táng phí


22/2021/QĐ - UBND26/02/2021UBND Xã Thạch HạVề việc thành lập BCĐ kê khai thuế sử dụng đất NN năm 2021


15/2021/KH - UBND26/02/2021UBND Xã Thạch HạKẾ HOẠCHKế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021


23/2021/UBND25/02/2021UBND Xã Thạch Hạ/v đôn đốc sản xuất vụ Xuân năm 2021 và bổ cứu sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới


22/2021/UBND25/02/2021UBND Xã Thạch HạV/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí khi người có công với cách mạng từ trần21/2021/UBND23/02/2021UBND Xã Thạch HạVề việc thực hiện tuyên truyền, rà soát lập danh sách NCT từ đủ 80 chính sách BTXH.


21/2021/UBND23/02/2021UBND Xã Thạch Hạcông văn đôn độc công tác cải cách hành chính tháng 2


14/2021/KH - UBND23/02/2021UBND Xã Thạch Hạkế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm 2021


19/2021/UBND22/02/2021UBND Xã Thạch HạV/v rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ TTHC vướng mắc đưa vào Kế hoạch rà soát năm 2021


18/2021/UBND22/02/2021UBND Xã Thạch Hạcông văn chỉ đạo các trường học trên địa bàn xã về công tác phòng chống covid 19.


17/2021/UBND17/02/2021UBND Xã Thạch HạVề việc hướng dẫn phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò