0 207
Cơ quan ban hành: UBND xã Thạch Hạ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 207  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


0/BC-UBND26/06/2020UBND Xã Thạch HạBC 6 tháng và báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị


9/QĐ - UBND24/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


9/QĐ - UBND24/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


141/QĐ - UBND24/06/2020UBND Xã Thạch HạV/v Công nhận kết quả bầu cử trưởng thôn; Nhiệm kỳ 2020-2022


98/TTr-UBND22/06/2020UBND Xã Thạch Hạvề việc đề nghị tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội


132/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


132/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


133/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


134/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


135/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


138/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn; Nhiệm kỳ 2020-2022


139/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


140/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-2022


142/QĐ - UBND22/06/2020UBND Xã Thạch HạCông nhận kết quả bầu cử trưởng thôn Nhiệm kỳ 2020-202230/BC-UBND16/06/2020UBND Xã Thạch HạKết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý 2 năm 2020


121/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Đông Đoài Nhiệm kỳ 2020 – 2022


122/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch HạV/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Thôn Hạ Nhiệm kỳ 2020 – 2022


123/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch HạV/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Liên Nhật Nhiệm kỳ 2020 – 2022


124/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Minh Tiến Nhiệm kỳ 2020 – 2022


125/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Thôn ThượngNhiệm kỳ 2020 – 2022


126/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Minh Yên Nhiệm kỳ 2020 – 2022


127/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Tân Lộc Nhiệm kỳ 2020 – 2022


128/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Tân Học Nhiệm kỳ 2020 – 2022


129/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Liên Hà Nhiệm kỳ 2020 – 2022


130/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Liên ThanhNhiệm kỳ 2020 – 2022


131/QĐ - UBND15/06/2020UBND Xã Thạch Hạ/v thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn Thôn Trung Nhiệm kỳ 2020 – 2022

0/BC-UBND11/06/2020UBND Xã Thạch HạKết quả thực hiện hiệm vụ KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020(Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11)91/TTr-UBND11/06/2020UBND Xã Thạch HạV/v kiện toàn Tổ quản lý đê nhân dân xã Thạch Hạ


38/UBND04/06/2020UBND Xã Thạch Hạthực hiện một số nội dung trọng tâm về BHYT


22/KH - UBND25/05/2020UBND Xã Thạch Hạkế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em