/GM-UBND
Chi tiết văn bản
/GM-UBND
Dự lễ đón nhận tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu 2021 ( Tổ dân phố 1 - phường Bắc Hà)
Ngày ban hành 13/05/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước