48/QĐ- UBND
Chi tiết văn bản
48/QĐ- UBND
Thành lập Tổ Thanh tra cơ quan phường Bắc Hà và phân công nhiệm vụ các thành viên
Ngày ban hành 25/04/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước