30/KH-UBND
Chi tiết văn bản
30/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 về phát triển văn hóa, giáo dục
Ngày ban hành 26/04/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước