24/KH-UBND
Chi tiết văn bản
24/KH-UBND
Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2022
Ngày ban hành 05/05/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước