32/KH-UBND
Chi tiết văn bản
32/KH-UBND
Thực hiện đề án dân ca ví giăm năm2022
Ngày ban hành 05/05/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại kÊ HOẠCH
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước