35/KH-UBND
Chi tiết văn bản
35/KH-UBND
Ra quân đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước