29/GM-UBND
Chi tiết văn bản
29/GM-UBND
Dự lễ khai mạc giải bóng bàn phường Bắc Hà mở rộng lần thứ nhất năm 2022
Ngày ban hành 28/04/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước