38/UBND
Chi tiết văn bản
38/UBND
v/v cho ý kiến xây dựng Bảng hệ số điều chỉnh giá đất
Ngày ban hành 26/04/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước