20/TB-UBND
Chi tiết văn bản
20/TB-UBND
Phân công lịch trực nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022
Ngày ban hành 05/05/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước