49/TTr- UBND
Chi tiết văn bản
49/TTr- UBND
V/v đề nghị công nhận Chính trị viên phường Bắc Hà
Ngày ban hành 26/04/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Tờ trình
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước