3/BC- UBND
Chi tiết văn bản
3/BC- UBND
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết kỳ họp thứ V HĐND thành phố
Ngày ban hành 19/04/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước