22/TB-UBND
Chi tiết văn bản
22/TB-UBND
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường Bắc Hà (Thứ 5, ngày 12/5/2022)
Ngày ban hành 10/05/2022
Người ký Nguyễn Duy Hải
Chức vụ Phó chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND phường Bắc Hà
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước