vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Văn bản trong ngày Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 45 văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu46/UBND06/07/2023UBND phường Văn YênV/v cấp bản sao trích lục kết hôn của bà Trần Thị Dần

5/MDA06/07/2023UBND xã Đồng MônMở MSDA Đường giao thông nội đồng xã Đồng Môn năm 2023

80/BC - UBND06/07/2023UBND xã Đồng MônCông trình chậm quyết toán

141/QĐ-UBND06/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpThành lập Tổ khám tuyển
89/QĐ-UBND06/07/2023UBND phường Trần PhúV/v chỉ định thầu đơn vị cung cấp máy điều hòa phục vụ hoạt động tại trụ sở UBND phường43/UBND06/07/2023UBND phường Văn YênV/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2023


93/QĐ-UBND06/07/2023UBND phường Trần PhúVề việc chỉ định đơn vị tư vấn giám sát công trình Chỉnh trang ngõ 27, đường Hà Công Trình, phường Trần Phú

6/KH-BCĐ06/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpKế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 6 tháng cuối năm 2023


58/BC-UBND06/07/2023UBND phường Tân GiangBÁO CÁO Kết quả xử lý lấn chiếm đất đai trên địa bàn phường Tân Giang từ năm 2021 đến năm 2023
45/UBND06/07/2023UBND phường Văn YênV/v đề nghị phối hợp hỗ trợ công tác BHXH, BHYT trên địa bàn

106/QĐ-UBND06/07/2023UBND xã Thạch HưngQUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ thu ngân sách trên địa bàn xã Thạch Hưng


42/TB-UBND06/07/2023UBND phường Nguyễn DuVề việc ra quân làm vệ sinh môi trường


49/TTr-UBND06/07/2023UBND phường Trần PhúXin phê duyệt Báo cáo Kinh tế- Kỷ thuật đầu tư XD công trình Cải tạo, sửa chữa Nhà VH Tổ dân phố 3, phường Trần Phú

56/TTr- UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàVề việc đề nghị hưởng chế độ mai táng phí bảo trợ xã hội ( Nguyễn Thị Liệu90/QĐ-UBND06/07/2023UBND phường Trần PhúXử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Hồng Liên


79/UBND-VP06/07/2023UBND phường Tân Giangvề việc cảnh báo các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft48/GM-UBND06/07/2023UBND phường Văn YênDự Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và cài đặt ứng dụng VssID

60/KH-UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàKế hoạch rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC năm 2023


89/BC-UBND06/07/2023UBND xã Thạch HưngBÁO CÁO Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

1/UBND06/07/2023UBND xã Đồng MônKết quả rà soát các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa xây dựng nhà ở, kết quả thực hiện lập bộ thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp na22 và 202355/TTr-UBND06/07/2023UBND phường Tân GiangVề việc giao UBND phường quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu khởi công mới năm 202338/TB-UBND06/07/2023UBND phường Tân GiangMức hỗ trợ và huy động nguồn lực xây dựng công trình: Cải tạo nhà văn hóa và sân thể thao TDP3, phường Tân Giang


50/BC- UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

51/BC- UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàVề tình hình triển khai Quyết định số 548/QĐ-LĐTBHX ngày 6/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Phường hội về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em
92/UBND06/07/2023UBND phường Trần PhúVề việc cho ý kiến kế hoạch vận động tài trợ năm học 2023-2024 tại trường Mầm non Trần Phú

59/KH-UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàKế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 202345/KH-UBND06/07/2023UBND phường Nguyễn DuThực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”


40/TB-UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàNiêm yết công khai V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho ông Đinh Thanh Tịnh và bà Phan Thị Minh, Tổ dân phố 6, Phường Bắc Hà


55/TTr- UBND06/07/2023UBND phường Bắc HàĐề nghị phê chuẩn và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

73/UBND06/07/2023UBND xã Đồng MônV/v tăng cường công tác trang bị phương tiện PCCC và CNCH trên địa bàn