vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Văn bản trong tháng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 1024 văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


137/QĐ-UBND31/07/2023UBND phường Nguyễn DuQD 137 Về việc Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu số 06-BH: Bảo hiểm công trình: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở UBND phường Nguyễn Du


138/QUYẾTĐỊNH31/07/2023UBND phường Nguyễn DuQĐ 138 về Phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu gói thầu số 06-BH: Bảo hiểm công trình Nâng cấp đường Nguyễn Huy Oánh, đoạn từ đường Xuân Diệu đến đường Nguyễn Huy Tự1880/UBND-VP31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhV/v báo cáo, xin ý kiến người nước ngoài đến làm việc tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh


126/TTr-UBND31/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpV/v đề nghị cấp nguồn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình: Cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố Hà Huy Tập
73/TTr-UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhTờ trình Đề nghị thẩm định Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố


1813/QĐ-UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhQuyết định Về việc trợ cấp xã hội đối với Người cao tuổi Lê Thị Tam


1873/UBND-TCKH31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhV/v đề xuất phương án xử lý đối với một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh1817/QĐ-UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhQuyết định V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Xây dựng, cải tạo đường dây trung hạ áp và TBA để giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp, đảm bảo cấp điện mạch vòng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực thành phố Hà Tĩnh


370/QĐ-UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhQuyết định Về việc nghỉ hưu hưởng BHXH Phan Thị Bảy


105/UBND31/07/2023UBND phường Trần PhúV/v khắc phục tồn tại hạn chế CCHC 6 tháng đầu năm 2023


1811/QĐ-UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhQuyết định Về việc trợ cấp xã hội đối với Người khuyết tật Nguyễn Thị Tứ
1878/UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhV/v phân bổ tăng thu ngân sách năm 2022


80/TTr-UBND31/07/2023UBND phường Nguyễn DuVề việc đề nghị công nhận lại diện tích đất ở cho thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980 của ông Lê Đình Khiêm


63/KH-UBND31/07/2023UBND Phường Thạch LinhKế hoạch xây dựng mô hnhf "Nhà tôi có bình chữa cháy"29/BCN31/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpBáo cáo Một số Hợp đồng tại cơ quan phường


57/TB-UBND31/07/2023UBND phường Thạch Quýtháo giở các vật kiến trúc trên đất công Nguyễn Phi Long (liên quan đến bà Biện Thị Thảo)

75/TTr-UBND31/07/2023UBND xã Thạch BìnhV/v nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức cấp xã


116/TTr-UBND31/07/2023UBND Phường Thạch LinhVề việc thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp một số đoạn kênh thuộc kênh N1-9-15

135/QĐ-UBND31/07/2023UBND Phường Thạch LinhV/v công nhận Tổ trưởng, Hòa giải viên Tổ hòa giải Tổ dân phố Đại Đồng, phường Thạch Linh


1879/UBND-LĐTBXH31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhV/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban chỉ đạo 630


82/QĐ-UBND31/07/2023UBND phường Tân GiangQuyết định công nhận tổ hòa giải mẫu


142/CV31/07/2023UBND phường Nguyễn DuCV đẩy mạnh phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy"


125/TTr-UBND31/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpV/v đề nghị cấp nguồn thanh toán khối lượng hoàn thành công trình: Cải tạo nhà học 2 tầng Trường Mầm non Hà Huy Tập
127/TTr-UBND31/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpVề việc đề nghị cấp vốn trả nợ quyết toán công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Liệt sỹ phường Hà Huy Tập


1812/QĐ-UBND31/07/2023UBND Thành phố Hà TĩnhQuyết định Về việc trợ cấp xã hội đối với Người khuyết tật Lê Văn Đức90/BC-UBND31/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpVề việc thực hiện kết luận số 346/KL-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về thanh tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền


61/KH-UBND31/07/2023UBND phường Thạch QuýTriển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 trên địa bàn phường Thạch Quý


89/BC-UBND31/07/2023UBND Phường Hà Huy TậpV/v báo cáo hồ sơ hộ trợ xây dựng nhà ở hô nghèo bà Lê Thị Hồng, tổ dân phố 4, phường Hà Huy Tập, năm 2015


125/QĐ-UBND31/07/2023UBND xã Thạch BìnhThành lập Tổ điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn xã Thạch Bình


94/QĐ-UBND31/07/2023UBND phường Thạch QuýCông khai quyết toán Ngân sách năm 2022