cử cán bộ tham gia tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn, tiêu chuẩn; một số chính sách liên quan đến khoa học và công nghệ
  V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương thoát nước Tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch Linh
  V/v di dời cây xanh, cột điện trên vỉa hè đường Phan Đình Giót
  Góp ý quy chế "Thi đua, khen thưởng"
  V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
  V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Hạ tầng dân cư Tổ dân phố 6, phường Nguyễn Du
  V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021
  V/v tăng cường tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT
  V/v điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã đối với xã được hình thành sau sáp nhập
  V/v Bổ sung biên chế giáo viên THCS năm học 2020-2021