V/v chủ trương điều chỉnh thiết kếcông trình Nâng cấp tuyến đườngPhú Hào phường Hà Huy Tập,thành phố Hà Tĩnh
  V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030 (lần 2)
  V/v khai thác, sử dụng thông tin cư trú của công dân
  V/v chỉnh trang cây xanh trên vỉa hè đường Nguyễn Biểu (trước số nhà 39)
  V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  V/v thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023
  V/v đề nghị phối hợp, giúp đỡ Đoàn cán bộ thành phố Hà Tĩnh sang thăm và chúc tết tại huyện Pạc Xăn, tỉnh Bolykhămxay, nước CHDCND Lào và học tập kinh nghiệm tại thị xã Nakhon Phanom, Thái Lan
  V/v báo cáo các nội dung quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, phát triển quỹ đất hai bên đường quốc lộ, đường tỉnh
  V/v góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ
  V/v chấp thuận Phương án sản xuất kinh doanh Dự án nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và sử dụng thức ăn hữu cơ