Quyết định Về việc thôi việc ngay đối với cán bộ cấp xã để giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 113/2018/NĐ-CP; 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng công trình Chỉnh trang cây xanh đô thị trên các tuyến đường và Công viên trung tâm
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Mua sắm cây xanh cung cấp cho các phường, xã trồng cây đầu năm 2022
  Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Trồng cây xanh rừng nhiệt đới tại Công viên trung tâm
  Quyết định Về việc thu hồi tiền nộp vào ngân sách theo kết luận thanh tra công tác quản lý đất đai tại xã Thạch Trung
  Quyết định Ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên taigiai đoạn 2022-2025, thành phố Hà Tĩnh
  Quyết định Phê duyệt phương án huy động nhân lực, vật tư, phương tiện bảo đảm Phòng chống thiên tai và TKCN thành phố Hà Tĩnh năm 2022
  Quyết định Thanh tra Hành chính đợt 2 năm học 2021-2022
  Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức thi Tin học trẻ thành phố năm 2022
  Quyết định V/v hỗ trợ kinh phí chăm sóc người khuyết tật đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi Nguyễn Thị Ngân