(55/TTr-UBND) Kinh phí nạo vét cắt cỏ
  (32/BC-UBND) Báo cáo các lỗi, kiến nghị, đề xuất trong trang thông tin điện tử phường
  (23/TB-UBND) Thực hiện hợp đồng quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tạm Cầu Phủ
  (47/TTr-UBND) Đề nghị lập danh mục thu hồi đất
  (66/QĐ-UBND) Thành lập đội xung kích PCTT
  (21/TB-UBND) Báo cáo thực hiện nội dung công văn số 1293 của UBND thành phố Hà Tĩnh
  (46/TTr-UBND) Xin cấp kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng, nâng cấp đường vào trường THCS Đại Nài
  (45/TTr-UBND) Xin cấp vốn các công trình đã chuyển nguồn 2019 sang năm 2020
  (29/BC-UBND) Báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020
  (28/BC-UBND) BC công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm 2020