Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá phường phù hợp với trẻ em
  Công tác Tư pháp Hộ tịch 9 tháng năm 2019
  Thông báo niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2019
  Báo cáo phường VMĐT năm 2019
  BÁO CÁOCÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, XÂY DỰNG BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA TTHC
  Quyết định xử lý vi phạm hành chính
  Quyết định xử lý vi phạm hành chính
  NGHỊ QUYẾTVề chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Phường Nam Hà năm 2020
  NGHỊ QUYẾT Về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
  KẾ HOẠCHPhối hợp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” năm 2019