Phân công trực tết
  V/v tổ chức giao quân năm 2020
  Báo cáo kiều bào về quê ăn tết
  chuyển hồ sơ xử lý vi phạm hành chính
  Lễ phát động tết trồng cây xuân Canh tý 2020
  Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020
  Kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông năm 2020
  Công tác tư pháp 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới
  chuyển hồ sơ vphc trong lĩnh vực trật tự xây dựng
  VV xin cấp kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình: Nhà học bộ môn kết hợp phục vụ học tập 3 tầng trường THCS Nguyễn Du