BC việt kiều về quê ăn tết
  Trả lời xác minh hộ tịch
  Xác minh lưu trử hộ tịch
  Ra quân tháo dỡ công trình vi phạm tại tổ dân phố Hậu Thượng phường Thạch Quý
  Ke hoach diet chuot nam 2020
  Ke hoach diet chuot nam 2020
  Về việc xin chủ trương hợp thức hóa QSD đất
  Phối hợp ra quân giải tỏa hành lang vĩa hè trên tuyến đường giáp ranh
  Báo cáo kế hoạch sáp nhập tổ dân phố
  Tổ chức ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự ATGT, chĩnh trang đô thị trên địa bàn phường Thạch Qúy tháng cao điểm