Báo cáo tình hình trước trong và sau tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020
  Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
  về việc báo cáo kiều bào về quê đón tết năm 2020
  Kiểm soát thủ tục hành chính 2020
  triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
  Cập nhật số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ các Sổ hộ tịch
  Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý I/2020
  kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
  Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trước, trong, sau tết nguyên đán Canh Tý năm 2020
  Báo cáo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019