V/v công nhận kết quả rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2019
  Dự lễ phát động và cổng động tháng hành động phòng chống HIV/AIDS
  V/v bình xét danh hiệu GĐVH năm 2019
  khai mạc giải bóng chuyền nam mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Hội nông dân Việt Nam
  SỐ LƯỢNG HỘ THU GOM RÁC THẢI
  Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3
  Tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
  Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn phường Văn Yên.
  V/v xin hỗ trợ kinh phí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị
  Tờ trình xin thanh toán công trình hoàn thành đường Lê khôi