V/v giao nhiệm vụ phụ trách chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật
  KẾ HOẠCH Tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2020
  V/v giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Ngụ - thôn Kinh Nam
  tổ chức các hoạt động kỷ niệ 73 năm ngày thương binh liệt sỹ
  V/v thành lập Hội đồng đánh giá tài sản và tổ chức đấu thầu khu đất nuôi trồng thủy sản đầm Sác Hà xã Thạch Hưng;
  V/v Kiện toàn Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển
  KẾ HOẠCHTuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
  BÁO CÁO: Triển khai thực hiện công tác vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống Camera giám sát ANTT
  V/v gia hạn thời gian xác minh
  Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ