Tổ chức chiến dịch tiêm vacxin sởi - rubela cho đối tượng 1- 5 tuổi
  Điều động lực lượng ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự ATGT, chỉnh trang đô thị trên tuyến đường Quang Trung
  Tháo dỡ mái che, dời dọn vật liệu xây dựng hoàn trả lại mặt bằng thuộc nhà nước quản lý
  Thực hiện phong trào làm nhà ở cho Hộ nghèo 2019
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh, liệt sỹ ( 27/7/1947 -27/7/2019)
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7/2019
  Kết quả rà soát, đánh giá TTHC, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính
  Đôn đốc chăm bón lúa, gieo trỉa cây Trồng cạn và nuôi trồng thủy sản vụ Hè Thu năm 2019
  Báo cáo kết quả tự kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2019
  Sơ tuyển khám tuyển sức khỏe NVQS năm 2020