Về việc khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm giai đoạn 2017 - 2019
  Giám sát công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn xã
  Tinh hình dịch bênh trên đàn lợn và bệnh dịch tả lơn Châu phi
  Về việc bổ sung bình xét danh hiệu GĐVH năm 2019
  Kết quả thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019
  Tang cường thực hiện các nhiệm vụ CCHC
  Tạm hoãn di dời bưu điện
  Phân công nhiệm vụ thành viên UBND, CBCC, cb ko chuyên trách khối UBND
  Công nhận thôn trưởng thôn Tiền Tiến , nk 2019-2022
  Miễn nhiệm CAV kiêm thôn phó thôn Tiền Tiến, nk 2017-2019