Kế hoạch Tổng kết 20 năm phòng trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2020
  Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021
  Giấy mời họp nghe Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500
  Giấy mời Hội nghị tập huấn các quy định mới về phát luật đất đai
  Giấy mời lấy ý kiến góp ý bộ tiêu chí “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu”
  Giấy mời Làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ
  Thông báo hoãn cuộc họp Nghe Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500
  Thông báo hoãn cuộc họp Nghe Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh tỷ lệ 1/500
  Thông báo Thay đổi địa điểm làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ
  Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai