Giấy mời phiên họp thứ 25 Thường trực HĐND Thành phố
  Kế hoạch Chuẩn bị kỳ họp thứ XII-HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
  Chương trình công tác tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố
  Giấy mời dự lễ Lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2019 và Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019.
  Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thứ 23 Thường trực Hội đồng nhân thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
  Về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5