Quyết định Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Thạch Linh – thành phố Hà Tĩnh
  Giấy mời tập huấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi phường xã một sản phẩm” (OCOP) lập phương án sản xuất kinh doanh
  kiểm tra hệ thống
  Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018
  Giấy mời họp Đối thoại với Hợp tác xã 27/7, đại diện là ông Lê Văn Chớ - chủ nhiệm Hợp tác xã
  Chương trình công tác tháng 05/2019
  Giấy mời Làm việc với Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh
  (HOẢ TỐC) Giấy mời Họp Rà soát tiến độ, giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB
  HỎA TỐC - V/v treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
  V/v xin ý kiến Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Tổng kho trung chuyển, văn phòng đại diện, nhà trưng bày và giới thiệu sản phẩm vật liệu xây dựng, các thiết bị nội thất trong xây dựng tại phường Thạch Linh