0
Theo loại văn bản: UBND phường Bắc Hà Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
64/UBND16/04/2021UBND phường Bắc HàVề việc đóng bảo hiểm cho ĐC Dương64.-Dong-tien-BHXH-cho-BTTD.doc 64.-Dong-tien-BHXH-cho-BTTD(16.04.2021_17h06p39)_signed.pdf
39/BC-UBND16/04/2021UBND phường Bắc Hà5.BC 39-13.4.21-Kiểm tra, xử lý đơn ông Đặng Quốc PhúcTo45.BC-39-13.4.21-Kiem-tra-xu-ly-don-ong-Dang-Quoc-PhucTo4.doc 39.-Kiem-tra-xu-ly-don-ong-Dang-Quoc-PhucTo4.doc 39.-Kiem-tra-xu-ly-don-ong-Dang-Quoc-PhucTo4(16.04.2021_16h42p50)_signed.pdf
65/QĐ- UBND16/04/2021UBND phường Bắc HàKiện toàn ban chủ nhiệm CLB dân ca ví dặm65-16.4-QD-kien-toan-cau-lac-bo-dan-ca-vi-dam-2021(16.04.2021_16h39p09)_signed.pdf
40/QĐ- UBND09/02/2021UBND phường Bắc HàQĐ ban hành khung thực hiện chủ đề40. QD ban hanh Khung thuc hien chu de nam 2021.doc 40Khung thuc hien chu de nam 2021.doc 40. QD ban hanh Khung thuc hien chu de nam 2021(16.04.2021_16h27p58)_signed.pdf
38/QĐ- UBND30/01/2021UBND phường Bắc HàQuyết định ban hành khung kế hoạch38. QD ban hanh khung ke hoach 2021.doc 38. Khung ke hoach nam 2021.doc 38. QD ban hanh khung ke hoach 2021(16.04.2021_16h25p17)_signed.pdf
38/BC- UBND12/04/2021UBND phường Bắc HàVề việc soát xét quỹ đất chưa quy hoạch của địa phương38.-BC-soat-xet-quy-dat-chua-quy-hoach-cua-dia-phuong.doc 38.-BC-soat-xet-quy-dat-chua-quy-hoach-cua-dia-phuong(12.04.2021_17h30p54)_signed.pdf
35/BC- UBND12/04/2021UBND phường Bắc HàV/v tồn tại, vướng mắc trong thi công công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông, mương thoát nước Tổ dân phố 13, phường Bắc Hà (Nhờ các đơn vị lấy bản này)35. BC về Vướng mắc trong thi công CT.doc 35. BC về Vướng mắc trong thi công CT(12.04.2021_10h26p32)_signed.pdf
37/BC- UBND09/04/2021UBND phường Bắc HàVề việc rà soát, báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận.37.-Ra-soat-bao-cao-danh-gia-viec-trien-khai-thuc-hien-do-an-Dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho.doc 37.-Ra-soat-bao-cao-danh-gia-viec-trien-khai-thuc-hien-do-an-Dieu-chinh-quy-hoach-chung-thanh-pho(12.04.2021_09h44p08)_signed.pdf
36/BC- UBND12/04/2021UBND phường Bắc HàVề việc rà rà soát, đề xuất xử lý các lô đất đấu giá không thành36.-BC-ra-soat-de-xuat-xu-ly-cac-lo-dat-dau-gia-khong-thanh.doc 36.-BC-ra-soat-de-xuat-xu-ly-cac-lo-dat-dau-gia-khong-thanh(12.04.2021_09h42p32)_signed.pdf
61/UBND09/04/2021UBND phường Bắc HàTuyên truyền các ngày lễ lớn quý II/2021CV-61-7.4-tuyen-truyen-quy-II-2021(09.04.2021_11h06p05)_signed.pdf
60/QĐ- UBND09/04/2021UBND phường Bắc HàVề việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công trên địa bàn phường Bắc Hà năm 2021QD-TL-hoi-dong-thanh-ly.docx 60.-QD-TL-hoi-dong-thanh-ly.docx 60.-QD-TL-hoi-dong-thanh-ly(09.04.2021_11h02p15)_signed.pdf
37/KH-UBND05/04/2021UBND phường Bắc HàTriển khai công tác văn thư lưu trữ năm 202137.-KE-HOACH-VTLT-2021(08.04.2021_17h06p28)_signed.pdf
60/UBND08/04/2021UBND phường Bắc HàCông văn xác minh khai sinh ông Nguyễn Đình Thi60.-CV-xac-minh-KS-ong-Nguyen-Dinh-Thi(08.04.2021_10h27p17)_signed.pdf
59/UBND08/04/2021UBND phường Bắc HàCông văn xác minh đăng ký khai sinh Vo Tá AnhCV-tra-loi-khai-sinh-Vo-Ta-Anh-(08.04.2021_10h01p50)_signed.pdf
15/KH-UBND23/02/2021UBND phường Bắc HàTổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 202115.-Ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua.docx 15.-Ke-hoach-thuc-hien-phong-trao-thi-dua(08.04.2021_09h58p49)_signed.pdf
33/BC- UBND05/04/2021UBND phường Bắc HàTổng kết thi hành Luật Đất đai và đề xuất định hướng sửa đổiPL-01-DMVB-274-390.doc PL-02-VML-615-004.doc 33.-BC-thi-hanh-luat-dat-dai.doc 33.-BC-thi-hanh-luat-dat-dai(08.04.2021_09h56p06)_signed.pdf
34/BC- UBND07/04/2021UBND phường Bắc HàBáo cáo thi hành Luật Nuôi con nuôi34.-Bao-cao-thuc-hien-Luat-nuoi-con-nuoi-Phuong-Bac-Ha.docx 34.-Bao-cao-thuc-hien-Luat-nuoi-con-nuoi-Phuong-Bac-Ha(08.04.2021_09h51p57)_signed.pdf
36/KH-UBND02/04/2021UBND phường Bắc HàKH phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn phường nhiệm kỳ 2021-202636.-KH.-PCD-phuc-vu-bau-cu-473(02.04.2021_17h13p59)_signed.pdf
32/BC- UBND02/04/2021UBND phường Bắc HàVề việc rà soát bổ sung đối tượng phát sinh nước thải công nghiệp32.-Bac-Ha-BC-nuoc-thai-cong-nghiep(02.04.2021_17h11p33)_signed.pdf
31/BC- UBND01/04/2021UBND phường Bắc HàBáo cáo rà soát công tác khen thưởng thành tích kháng chiến31. Báo cáo rà soát khen thưởng kháng chiến tồn đọng Bac ha.docx 31. Báo cáo rà soát khen thưởng kháng chiến tồn đọng Bac Ha(02.04.2021_17h01p17)_signed.pdf
43/ĐL02/04/2021UBND phường Bắc HàGiải bóng chuyền Nam Đại hội TDTT phường Bắc Hà lần thứ IV năm 202131.3-DIEU-LE-BONG-CHUYEN-da-sua(02.04.2021_14h59p29)_signed.pdf
33/KH-UBND01/04/2021UBND phường Bắc HàThực hiện Nghị quyết số 262/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017kh-thuc-hien-nghi-quyet-so-262-ky-so-2(01.04.2021_11h32p09)_signed.pdf
35/TTr- UBND01/04/2021UBND phường Bắc Hàvề việc đề nghị hưởng chế độ mai táng phí bảo trợ xã hội bà Hoàng Thị Lanhoang-thi-lan(01.04.2021_11h30p32)_signed.pdf
34/KH-UBND01/04/2021UBND phường Bắc HàTháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021thang-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2021-ky-so(01.04.2021_10h46p08)_signed.pdf
32/TTr- UBND30/03/2021UBND phường Bắc HàVề đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội bà Trần Thị Chắttran-thi-chat-ky-so.doc tran-thi-chat-ky-so(30.03.2021_13h55p31)_signed.pdf
50/UBND30/03/2021UBND phường Bắc Hàphối hợp triển khai công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026CV-Tuyen-truyen-bau-cu-gui-cac-co-quan(30.03.2021_13h53p58)_signed.pdf
21/TB-UBND30/03/2021UBND phường Bắc HàThời gian hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2021gio-trai-dat-2021(30.03.2021_13h52p19)_signed.pdf
54/QĐ- UBND30/03/2021UBND phường Bắc HàĐiều động huấn luyện trinh sát dân quânQD-dieu-LLDQ-Huan-luyen-TS-da-xong(30.03.2021_11h37p19)_signed.pdf
52/UBND30/03/2021UBND phường Bắc HàBáo cáo về việc các khu đất UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi gao cho địa phương quản lý chưa đánh giá, xác định giá trị52.-CV-VV-KHU-DAT-TINH-THU-HOI-CHUA-DINH-GIA(30.03.2021_11h30p49)_signed.pdf
55/QĐ- UBND30/03/2021UBND phường Bắc HàThành lập BTC giải bóng chuyền Nam đại hội TDTT phường bắc hà lần thứ IV55.-QD-BTC-giai-bong-chuyen-nam-BH.doc 55.-QD-BTC-giai-bong-chuyen-nam-BH(30.03.2021_11h28p47)_signed.pdf