0
Theo loại văn bản: UBND phường Bắc Hà Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
34/KH-UBND18/05/2022UBND phường Bắc HàKế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 202234.-Ke-hoach-dao-tao-boi-duong-nam-2022(18.05.2022_16h01p58)_signed.pdf
21/KH-UBND06/04/2022UBND phường Bắc HàKế hoạch kiểm tra CCHC 202221.-Ke-hoach-kiem-tra-CCHC-phuong-Bac-Ha-nam-2022.1-732(17.05.2022_10h04p48)_signed.pdf
36/KH-UBND16/05/2022UBND phường Bắc HàKế hoạch tiêm phòng vacxin covid 19 cho trẻ em đợt 836-Ke-hoach-tiem-tre-em-dot-8-(17.05.2022_10h02p06)_signed.pdf
50/UBND17/05/2022UBND phường Bắc HàV/v rà soát trụ sở làm việc không có nhu cầu sử dụng của các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bàn15.5.2022.PL-cac-co-so-nha-dat-cua-cac-CQ-TW-tinh-tren-dia-ban-khong-co-nhu-cau-su-dung.xlsx VB-BC-RA-SOAT-CO-SO-NHA-DAT-CUA-TRUNG-UONG-TINH-TREN-DIA-BAN(17.05.2022_09h56p24)_signed.pdf
49/UBND11/05/2022UBND phường Bắc HàGóp ý Dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại hàng năm của Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà TĩnhCV-gop-y-danh-gia-xep-loai-cap-xa-2022-hc(17.05.2022_09h54p26)_signed.pdf
/GM-UBND13/05/2022UBND phường Bắc HàDự lễ đón nhận tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu 2021 ( Tổ dân phố 1 - phường Bắc Hà)giay-moi-du-le-cong-nhan-nha-VH-TDP-mau-to-1(13.05.2022_14h08p35)_signed.pdf
35/KH-UBND11/05/2022UBND phường Bắc HàRa quân đảm bảo an toàn giao thông trật tự đô thị35.-KE-HOACH-RA-QUAN-LAM-DUONG-HAI-THUONG-LAN-ONG(11.05.2022_17h00p03)_signed.pdf
48/UBND11/05/2022UBND phường Bắc HàRà soát bộ quỹ pctt48.-CV-ra-soat-bo-qu-PCTT-nam-2022-190(11.05.2022_17h01p48)_signed.pdf
22/TB-UBND10/05/2022UBND phường Bắc HàLịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND phường Bắc Hà (Thứ 5, ngày 12/5/2022)5.12-TB-lich-tiep-cong-dan-tuan-2-thang-5-nam-2022-hc(10.05.2022_14h59p54)_signed.pdf
32/KH-UBND05/05/2022UBND phường Bắc HàThực hiện đề án dân ca ví giăm năm202232-5.5-Ke-hoach-de-an-Dan-ca-Vi-Giam-2022(05.05.2022_17h46p21)_signed.pdf
20/TB-UBND05/05/2022UBND phường Bắc HàPhân công lịch trực nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2022lich-truc-30.4-1.5-nam-2022-hc(05.05.2022_09h34p08)_signed.pdf
110/KH-BCĐ05/05/2022UBND phường Bắc HàKế hoạch an toàn vệ sinh thực phẩmke-hoach-thang-hanh-dong-ATVSTP-2022-sua(05.05.2022_09h30p04)_signed.pdf
24/KH-UBND05/05/2022UBND phường Bắc HàKế hoạch an toàn vệ sinh lao động năm 2022ke-hoach-thang-hanh-dong-ve-ATVSLD-2022(05.05.2022_09h27p18)_signed.pdf
44/UBND05/05/2022UBND phường Bắc HàTăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ emtang-cuong-cong-tac-phong-chong-tai-nan-thuong-tich-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em(05.05.2022_09h04p37)_signed.pdf
43/UBND05/05/2022UBND phường Bắc Hàkhám sàng lọc cho trẻ rm bị bệnh tim, sứt môi hở vòm miệngkham-sang-loc-cho-tre-em-bi-benh-tim-sut-moi-ho-vom-mieng(04.05.2022_14h14p32)_signed.pdf
/GM-UBND04/05/2022UBND phường Bắc HàGM triển khai tổ chức cắt tỉa cây xanh tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông04.5.-GM-cat-tia-cay-xanh(04.05.2022_16h40p28)_signed.pdf
29/GM-UBND28/04/2022UBND phường Bắc HàDự lễ khai mạc giải bóng bàn phường Bắc Hà mở rộng lần thứ nhất năm 2022Giay-moi-khai-mac-bong-ban(28.04.2022_16h01p18)_signed.pdf
16/BC- UBND28/04/2022UBND phường Bắc HàGiải quyết đơn thư công dân16.-BC-giai-quyet-don-thu-cong-dan-Tran-Hau-Minh-2022(28.04.2022_07h29p54)_signed.pdf
28/GM-UBND27/04/2022UBND phường Bắc HàDự lễ đón nhận tổ dân phố mẫu ( Tổ dân phố 5) phường Bắc Hàgiay-moi-du-le-cong-nhan-nha-VH-TDP-mau-to-5(27.04.2022_10h36p35)_signed.pdf
33/UBND26/04/2022UBND phường Bắc HàTuyên truyền các ngày lễ quý II năm 202233.22.4CV-30.4-va-1.5.2022-BH-074(26.04.2022_09h23p42)_signed.pdf
38/UBND26/04/2022UBND phường Bắc Hàv/v cho ý kiến xây dựng Bảng hệ số điều chỉnh giá đất01.-THANH-PHO-HA-TINH-(sau-dieu-chinh)-583.xlsx cho-y-kien-xay-dung-Bang-he-so-dieu-chinh-gia-dat.doc cho-y-kien-xay-dung-Bang-he-so-dieu-chinh-gia-dat(26.04.2022_08h58p36)_signed.pdf
30/KH-UBND26/04/2022UBND phường Bắc HàTổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 về phát triển văn hóa, giáo dụcKe-hoach-thuc-hien-chu-de(26.04.2022_08h24p08)_signed.pdf
49/TTr- UBND26/04/2022UBND phường Bắc HàV/v đề nghị công nhận Chính trị viên phường Bắc HàTT-de-nghi-cong-nhan-chih-tri-vien-phuong-nam-2022-hcc(26.04.2022_08h01p49)_signed.pdf
47/QĐ- UBND25/04/2022UBND phường Bắc HàBan hành Nội quy cơ quanNoi-quy-co-quan-2022-hc(25.04.2022_17h22p12)_signed.pdf
48/QĐ- UBND25/04/2022UBND phường Bắc HàThành lập Tổ Thanh tra cơ quan phường Bắc Hà và phân công nhiệm vụ các thành viênQD-thanh-lap-To-Thanh-tra-co-quan-2022-hc(25.04.2022_17h18p47)_signed.pdf
23/QĐ- UBND25/04/2022UBND phường Bắc HàV/v phân công nhiệm vụ, trách nhiệm công tác của Lãnh đạo và công chức chuyên môn UBND phường Bắc HàQD-kien-toan-phan-cong-nhiem-vu-cac-thanh-vien-UBND-nam-05_4_2022-hc(25.04.2022_17h16p38)_signed.pdf
107/UBND19/04/2022UBND phường Bắc Hàcv gop y quan ly rac thai nhua.pdf
3/BC- UBND19/04/2022UBND phường Bắc HàKết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết kỳ họp thứ V HĐND thành phốBC-giam-sat-KTXH-cua-HDND-thanh-pho-quy-I-nam-2022_hcc(19.04.2022_10h40p37)_signed.pdf
9/BC- UBND19/04/2022UBND phường Bắc HàKết quả thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/11/2017 của HĐND thành phốSua.-Bao-cao-thuc-hien-nghi-quyet-24_hcc(19.04.2022_10h39p08)_signed.pdf
27/KH-UBND18/04/2022UBND phường Bắc HàCông tác PCTT & TKCNke-hoach-PCTT-TKCN-nam-2022-hoan-chinh(18.04.2022_16h35p29)_signed.pdf