0
Theo loại văn bản: UBND phường Hà Huy Tập Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
43/TTr-UBND19/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phường Hà Huy TậpTo-trinh-de-nghi-kien-toan-can-bo-dau-moi-phu-trach-kiem-soat-TTHC.docx To-trinh-de-nghi-kien-toan-can-bo-dau-moi-phu-trach-kiem-soat-TTHC(19.05.2022_10h48p19)_signed.pdf
48/CV-UBND18/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA48.-CV-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-124-cua-BCA_dattqubtp-bh.doc 48.-CV-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-thong-tu-124-cua-BCA_dattqubtp-bh(18.05.2022_16h55p23)_signed.pdf
50/KH-UBND18/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpKiểm tra đảm bảo an toàn PCCC & CNCH năm 2022 trên địa bàn phường Hà Huy TậpKe-hoach-kiem-tra-an-toan-PCCC-nam-2022.docx Ke-hoach-kiem-tra-an-toan-PCCC-nam-2022(18.05.2022_16h50p09)_signed.pdf
40/TB-UBND18/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpCấp đất lần đầu cho ông ngọ tổ 3CAP-DAT-LAN-DAU-ONG-NGO-TO-3.docx CAP-DAT-LAN-DAU-ONG-NGO-TO-3(18.05.2022_11h12p25)_signed.pdf
38/BC-UBND18/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc khắc phục sai phạm trong công tác cán bộKem-Bc-khac-phuc-sai-pham-trong-tuyen-dung.xlsx Kem-Bc-khac-phuc-sai-pham-trong-tuyen-dung-Huyen.pdf BC kết quả khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng.docx BC-ket-qua-khac-phuc-sai-pham-trong-cong-tac-tuyen-dung(18.05.2022_10h45p03)_signed.pdf Kem-Bc-khac-phuc-sai-pham-trong-tuyen-dung-Huyen(18.05.2022_10h45p19)_signed.pdf
47/CV-UBND17/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpV/v rà soát trụ sở làm việc không có nhu cầu sử dụng của các cơ quan Trung ương, tỉnh trên địa bànCv-ra-soat-co-quan-TW-tinh-dong-tren-dia-ban-khong-co-nhu-cau-su-dung.doc Cv-ra-soat-co-quan-TW-tinh-dong-tren-dia-ban-khong-co-nhu-cau-su-dung(17.05.2022_10h28p29)_signed.pdf
25/GM-UBND17/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpGiấy mời tham gia thăm đồng và đánh giá năng suất vụ xuân 202225.Giay-moi-tham-gia-danh-gia-nang-suat-vu-xuan-2022-lan-2.docx 25.Giay-moi-tham-gia-danh-gia-nang-suat-vu-xuan-2022-lan-2(17.05.2022_09h09p16)_signed.pdf
52/QĐ-UBND16/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc khen thưởng các đội đạt giải điền kinh Nam, nữ Đại hội TDTT phường Hà Huy Tập năm 2022QD-khen-thuong-giai-Dien-kinh-Nam-Nu-Dai-hoi-TDTT-phuong-nam-2022.doc QD-khen-thuong-giai-Dien-kinh-Nam-Nu-Dai-hoi-TDTT-phuong-nam-2022(16.05.2022_14h18p08)_signed.pdf
51/QĐ-UBND16/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc khen thưởng các đội đạt giải kéo co Nam, nữ Đại hội TDTT phường Hà Huy Tập năm 2022QD-khen-thuong-giai-Keo-co-Nam-Nu-Dai-hoi-TDTT-phuong-nam-2022.doc QD-khen-thuong-giai-Keo-co-Nam-Nu-Dai-hoi-TDTT-phuong-nam-2022(16.05.2022_14h12p49)_signed.pdf
46/CV-UBND16/05/2022UBND Phường Hà Huy Tậpvề việc kiểm tra sổ và hồ sơ lưu trữ hộ tịchBa-Duong-Thi-Thanh-thuy-phuong-Song-Tri.docx Ba-Duong-Thi-Thanh-thuy-phuong-Song-Tri(16.05.2022_10h53p37)_signed.pdf
45/CV-UBND15/05/2022UBND Phường hà Huy TậpV/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.Cong-van-trien-khai-cong-tac-PCTTTT-duoi-nuoc.doc Cong-van-trien-khai-cong-tac-PCTTTT-duoi-nuoc(15.05.2022_08h52p52)_signed.pdf
24/GM-UBND13/05/2022UBND phường Hà Huy TậpGiấy mời tham dự khai mạc Đại hội TDTT phường Hà Huy Tập lần thứ V năm 2022GM-tham-du-khai-mac-Dai-hoi-TDTT-phuong-Ha-Huy-Tap-nam-2022.doc GM-tham-du-khai-mac-Dai-hoi-TDTT-phuong-Ha-Huy-Tap-nam-2022-Huyen.doc GM-tham-du-khai-mac-Dai-hoi-TDTT-phuong-Ha-Huy-Tap-nam-2022-Huyen(13.05.2022_14h47p20)_signed.pdf
42/TTr-UBND13/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpV/v xin hỗ trợ cơ chế đặc thù các tuyến đường Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn phường Hà Huy Tập năm 2022TTr-xin-co-che-dac-thu-cac-tuyen-duong-Nang-cap-mat-duong-bang-be-tong-nhua-nam-2022-phuong-Ha-Huy-Tap.doc Danh-muc-cac-tuyen-duong-dac-thu.xlsx TTr-xin-co-che-dac-thu-cac-tuyen-duong-be-tong-nhua-nam-2022-P.-Ha-Huy-Tap-Huyen.doc TTr-xin-co-che-dac-thu-cac-tuyen-duong-be-tong-nhua-nam-2022-P.-Ha-Huy-Tap-Huyen(13.05.2022_14h10p28)_signed.pdf
49/QĐ-UBND13/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc kiện toàn thay đổi cán bộ không chuyên trách phường Hà Huy TậpQD-kien-toan-PCT-HCCB-va-muc-khoan-phu-cap-theo-Nghi-quyet-258-HDND-tinh.docx QD-kien-toan-PCT-HCCB-va-muc-khoan-phu-cap-theo-Nghi-quyet-258-HDND-tinh(13.05.2022_14h05p50)_signed.pdf
42/CV-UBND10/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpV/v tổ chức quét vôi thân cây xanh trên các tuyến đường42.-CV-to-chuc-quet-voi-cho-cay-xanh-tren-dia-ban-phuong-HHT.docx 42.-CV-to-chuc-quet-voi-cho-cay-xanh-tren-dia-ban-phuong-HHT(10.05.2022_16h24p43)_signed.pdf
49/KH-UBND10/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpPhát động phong trào thi đua cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố mẫu, Nhà văn hóa mẫu tại Tổ dân phố 5, 6, 7 trong năm 2022 (từ ngày 10/5/2022 đến ngày 10/8/2022)49.KH-phat-dong-90-ngay-cao-diem-xay-dung-to-dan-pho-mau-NVH-mau.docx 49.KH-phat-dong-90-ngay-cao-diem-xay-dung-to-dan-pho-mau-NVH-mau-571(10.05.2022_16h20p23)_signed.pdf
48/KH-UBND10/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpĐẩy mạnh tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường Hà Huy Tập48.-KH-tuyen-truyen-de-an-06-UBND-phuong.docx 48.-KH-tuyen-truyen-de-an-06-UBND-phuong(10.05.2022_16h15p57)_signed.pdf
39/TB-UBND10/05/2022UBND Phường Hà Huy Tậpvề việc dời dọn công trình ông Bùi Quốc Hà - TDP 4ong-Hai.docx 38.-Di-doi-cong-trinh-ong-Ha(10.05.2022_10h42p02)_signed.pdf
47/KH-UBND10/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpTriển khai thu các loại quỹ năm 2022KH-van-dong-thu-cac-loai-qu-nam-2022-Chuan.docx 47.-KH-van-dong-thu-cac-loai-qu-nam-2022-Chuan-384(10.05.2022_08h42p07)_signed.pdf
41/CV-UBND10/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpV/v tổ chức trồng cây xanh trên địa bàn phường Hà Huy Tập41.-CV-phan-trong-cay-xanh-tren-dia-ban-cac-TDP.docx 41.-CV-phan-trong-cay-xanh-tren-dia-ban-cac-TDP-316(10.05.2022_08h25p27)_signed.pdf
37/TTr-UBND10/05/2022UBND phường Hà HUy TậpVề việc xin trích sao thời gian đóng Bảo hiểm xã hội của cán bộ37.-TTr-xin-trich-sao-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi.docx 37.-TTr-xin-trich-sao-thoi-gian-dong-bao-hiem-xa-hoi(10.05.2022_07h58p30)_signed.pdf
37/TB-UBND09/05/2022UBND Phường Hà Huy Tậpv/v dời dọn công trình ông hàONG-HA.docx ONG-HA(09.05.2022_17h44p19)_signed.pdf
47/QĐ-UBND09/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpVề việc khen thưởng các đội bóng chuyền hơi nữ Đại hội TDTT phường Hà Huy Tập năm 202247.-QD-khen-thuong-giai-bong-chuyen-hoi-Nu-Dai-hoi-TDTT-phuong-nam-2022.doc 47.-QD-khen-thuong-giai-bong-chuyen-hoi-Nu-Dai-hoi-TDTT-phuong-nam-2022(09.05.2022_10h49p47)_signed.pdf
21/GM-UBND05/05/2022UBND phường Hà Huy TậpGiấy mời họp triển khai nội dung kế hoạch và thống nhất công tác quản lý đối với các đối tượng ngáo đá, tâm thần21.-Giay-moi-hop-trien-khai-quan-ly-nguoi-bi-ngao-da-tam-than.docx 21.-Giay-moi-hop-trien-khai-quan-ly-nguoi-bi-ngao-da-tam-than(05.05.2022_16h15p18)_signed.pdf
20/GM - UBND05/05/2022UBND Phường Hà Huy TậpGiấy mời Tham dự Lễ đón nhận danh hiệu Nhà văn hóa mẫu, Tổ dân phố mẫu năm 2021, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022)20.-Giay-moi-tham-du-Le-don-nhan-danh-hieu-TDP-mau-NVH-mau-tai-TDP-1-phuong-Ha-Huy-Tap.docx 20.-Giay-moi-tham-du-Le-don-nhan-danh-hieu-TDP-mau-NVH-mau-tai-TDP-1-phuong-Ha-Huy-Tap(05.05.2022_07h08p29)_signed.pdf
35/TTr-UBND29/04/2022UBND Phường Hà Huy TậpTTr tham dinh thiet ke+du toan Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa năm 2022 (gđ2)35.-TTr-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-Nang-cap-mat-duong-bang-be-tong-nhua-nam-2022-(gd2).doc 35.-TTr-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-Nang-cap-mat-duong-bang-be-tong-nhua-nam-2022-(29.04.2022_16h05p25)_signed.pdf
34/TTr-UBND29/04/2022UBND Phường Hà Huy TậpTTr tham dinh thiet ke+du toan Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa năm 202234.-TTr-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-Nang-cap-mat-duong-bang-be-tong-nhua-nam-2022.doc 34.-TTr-tham-dinh-thiet-ke-du-toan-Nang-cap-mat-duong-bang-be-tong-nhua-nam-2022(29.04.2022_16h03p34)_signed.pdf
46/KH-UBND29/04/2022UBND Phường Hà Huy TậpTiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 07 cho trẻ em trên địa bàn phường Hà Huy Tập46.-KH-to-chuc-tiem-vac-xin-covid-dot-7-cho-tre-em.docx 46.-KH-to-chuc-tiem-vac-xin-covid-dot-7-cho-tre-em(29.04.2022_16h01p54)_signed.pdf
45/KH-UBND29/04/2022UBND Phường Hà Huy TậpKế hoạch trợ giúp pháp lý năm 2022-Ke-hoach-tro-giup-phap-ly-nguoi-khuyet-tat-764.docx -Ke-hoach-tro-giup-phap-ly-nguoi-khuyet-tat-764(29.04.2022_08h47p34)_signed.pdf
44/KH-UBND29/04/2022UBND Phường Hà Huy TậpPhổ biến GDPL Quý II năm 2022Ke-hoach-PBGDPL-quy-II.2022.docx Ke-hoach-PBGDPL-quy-II.2022(29.04.2022_08h41p38)_signed.pdf