0
Theo loại văn bản: UBND phường Tân Giang Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
248/UBND-VP16/10/2019UBND Phường Tân Giangv/v lấy ý kiến khảo sát sự hài lòng248.UBND.CV khao sat y kien nhan dan.docx 248.UBND.CV khao sat y kien nhan dan.signed.pdf
36/TB-UBND03/09/2019UBND Phường Tân Giangthông báo Triển khai thực hiện nhiệm vụ và chương trình tháng 9/201936.TB giao nhiem vu thang 9.docx 36.TB giao nhiem vu thang 9.signed.pdf
23/TB-UBND28/06/2019UBND Phường Tân GiangTriển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 7/201923.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG7.2019.doc 23.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG7.2019.signed.pdf
16/TB-UBND28/04/2019UBND Phường Tân GiangTriển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 5/201916.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG5.2019.doc 16.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG5.2019.signed.pdf
27/TB-UBND28/07/2019UBND Phường Tân GiangTriển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 8/201927.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG8.2019.doc 27.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG8.2019.signed.pdf
21/TB-UBND28/05/2019UBND Phường Tân GiangTriển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 6/201921.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG6.2019.doc 21.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG6.2019.signed.pdf
8/TB-UBND28/03/2019UBND Phường Tân GiangTriển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 4/201908.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG4.2019.doc 08.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG4.2019.signed.pdf
6/TB-UBND28/02/2019UBND Phường Tân GiangThông báo triển khai nhiệm vụ tháng 3/201906.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG3.2019.doc 06.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG3.2019.signed.pdf
2/TB-UBND25/01/2019UBND Phường Tân GiangThông báo triển khai nhiệm vụ tháng 2/201902.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG2.2019.doc 02.TB.UBND.TRIENKHAINHIEMVUTHANG2.2019.signed.pdf
203/UBND-VHXH03/09/2019UBND Phường Tân GiangV/v bổ sung lịch trực tại mô hình tổ dân phố điện tử TDP12203.UBND.CV MO HINH TO DAN PHO DIEN TU(chính thức).doc 203.UBND.CV MO HINH TO DAN PHO DIEN TU(chính thức).signed.pdf
163/UBND-VP23/07/2019UBND Phường Tân GiangV/v triển khai thực hiện TTHC ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã163.UBND.CV trien khai TTHC nganh Tu phap cap xa.22.7.2019.signed.pdf 163.UBND.CV trien khai TTHC nganh Tu phap cap xa.22.7.2019.doc 2407-QĐ-UBND công bố Danh muc, Quy trinh noi bo TTHC Tư pháp cap xa.docx
136/UBND-VP03/06/2019UBND Phường Tân GiangV/v triển khai thực hiện các TTHC lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng136.CV triển khai TTHC thuoc linh vuc QPAN.03.6.2019.doc 136.CV triển khai TTHC thuoc linh vuc QPAN.03.6.2019.signed.pdf 1917.QD.quocphong.15.5.2019.pdf
144/UBND-VP25/06/2019UBND Phường Tân GiangV/v triển khai thực hiện Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh144.UBND.CV trien khai QD so 34 ve xu ly kien nghi lien quan den TTHC.26.6.2019.doc 144.UBND.CV trien khai QD so 34 ve xu ly kien nghi lien quan den TTHC.26.6.2019.signed.pdf 36-QD-UBND Ban hanh Quy che phan anh kien nghi tren dịa ban tinh Ha Tinh(19.06.2019_08h26p33)_signed.pdf(19.06.2019_08h26p33)_signed (1).pdf
175/UBND-VP09/08/2019UBND Phường Tân GiangV/v triển khai thực hiện TTHCthuộc ngành Lao động, TBXH áp dụng tại UBND cấp xã175.UBND. CV trien khai TTHC nganh LĐTBXH.08.8.2019.doc 175.QD2604.pdf 175.UBND. CV trien khai TTHC nganh LĐTBXH.08.8.2019.signed.pdf
172/UBND-VP08/08/2019UBND Phường Tân GiangV/v tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 172.UBND.CONG VAN TUYEN TRUYEFN DICH VU CONG TRUC TUYEN 3.doc 172.UBND.qd cong bo tthc tiep nhan qua buu chinh cong ich.pdf 172.noi dung tuyen truyen.docx 172.UBND.CONG VAN TUYEN TRUYEFN DICH VU CONG TRUC TUYEN 3.signed.pdf
171/UBND-VP06/08/2019UBND Phường Tân GiangV/v tuyên truyền, phổ biếnNghị quyết Kỳ họp thứ 8, HĐND phường Tân Giang khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021171.CVUBND.tuyentruyenNQHDNDphuong..doc 171.CVUBND.tuyentruyenNQHDNDphuong..signed.pdf NGHI QUYET HDND PHUONG KY HOP THU 8.pdf
128/UBND-VP07/06/2019UBND Phường Tân GiangV/v triển khai áp dụng TTHC lĩnh vực Tài nguyên Môi trường128.UBND.VP. CV trien khai TTHC nganh Tai nguyen va Moi truong.doc 128.UBND.VP. CV trien khai TTHC nganh Tai nguyen va Moi truong.signed.pdf 1417.QD.UBND.docx
40/KH-UBND29/05/2019UBND Phường Tân GiangTổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh, kỷ niệm 25 năm thành lập phường Tân Giang (01/7/1994 - 01/7/2019) và 05 năm thành lập Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm phường Tân Giang (2014 - 2019)KH CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ.doc 40.KHUBND.KH CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ (1).signed.pdf
36/KH-UBND22/05/2019UBND Phường Tân GiangTháng hành động vì trẻ em năm 2019KH TRIEN KHAI THANG HANH DONG VI TRE EM.docx 36.KHUBND.KH TRIEN KHAI THANG HANH DONG VI TRE EM.signed.pdf